Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego pn.: „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka"

Dodane przez administrator - pt., 01/03/2019 - 15:07
Grafika
Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Hajnówka, dnia 28.02.2019 r.

ZOK.042.1.2.2019

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego

nr ZOK.042.1.2.2019 z dnia 12.02.2019 r. na zakup usługi zarządzania
projektem pn.: „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka"

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
REGON 050658999, NIP 6030006341

2. Nazwa zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr ZOK.042.1.2.2019 z dnia 12.02.2019 r. na zakup usługi zarządzania projektem pn.: „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka"

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następującego wykonawcy do realizacji zamówienia:

Stowarzyszenie Upowszechnienia Wiedzy i Innowacji

ul. Kwiatowa 6

17-200 Hajnówka

4. Uzasadnienie wyboru:

Wnioskodawca, którego oferta została wybrana do realizacji w ramach Zapytania ofertowego nr ZOK.042.1.2.2019 z dnia 12.02.2019 r. dotyczącego zakupu usługi o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zarządzanie projektem pn.: „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka", spełnia wszystkie warunki udziału w procedurze niniejszego Zapytania ofertowego oraz zaoferował korzystne kryteria realizacji zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 

Strony w dziale: