Informacja dot. projektu instalacje fotowoltaiczne - lista zakwalifikowanych i lista uzupełniająca

Dodane przez e.rynkowska - czw., 15/07/2021 - 11:34

Hajnówka, dnia 15 lipca 2021 r.

PG.042.3.2.2021

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę uzupełniającą, na której znalazły się gospodarstwa domowe, które wezmą udział w projekcie w przypadku dostępności środków finansowych.

Załączone listy zostały utworzone zgodnie z wytycznymi regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych”

Grantodawca (Gmina Miejska Hajnówka) poinformuje na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej Wnioskodawców znajdujących się na liście zakwalifikowanych o możliwości zawarcia Umowy Powierzenia Grantu, wskazując jednocześnie ewentualne niezbędne dane i dokumenty, które powinny zostać przedstawione przez Wnioskodawcę przed podpisaniem umowy.

UWAGA! W przypadku pojawienia się oszczędności wynikających z realnie poniesionych kosztów instalacji w stosunku do wydatków zakładanych, granty zostaną przyznane kolejnym osobom z listy uzupełniającej.

Aby sprawdzić swoją obecność na liście należy znać numer ewidencyjny wniosku który znajduje się na potwierdzeniu przyjęcia wniosku (wnioskodawcy).

Zastępca Burmistrza

Ireneusz Kiendyś

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0929/20 pn. „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0929/20 z dnia 2 kwietnia 2021 r.

 

W zestawie logotypów znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu kompu

 

Strony w dziale: