Konferencja na zakończenie projektu EGD4Cities dotycząca problematyki Europejskiego Zielonego Ładu

Dodane przez e.rynkowska - pt., 22/07/2022 - 13:18

W dniu 14 lipca 2022 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej zespół miejski wziął udział w regionalnej konferencji podsumowującej projekt EGD4Cities. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, w tym organów administracji samorządowej i rządowej, przedstawiciele sektora biznesu i otoczenia biznesowego oraz świata nauki.

W trakcie konferencji zaprezentowano rezultaty końcowe projektu EGD4Cities oraz podzielono się doświadczeniami w zakresie praktycznych aspektów wdrażania koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu. Niektóre z punktów programu konferencji:

  • Europejski Zielony Ład, cele i rezultaty projektu EGD4Cities – dr Andrzej Pawluczuk – kierownik projektu, Wydział Inżynierii Zarządzania PB

  • Platforma edukacyjna Virtual Think-Thank jako główny produkt projektu EGD4Citie – dr inż. Joanna Godlewska, Wydział Inżynierii Zarządzania PB

  • EkoCentum Kompetencji BOF – dr hab. Dorota Perło, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

  • Europejski Zielony Ład a obowiązki raportowania zagadnień ESG na poziomie przedsiębiorstw komunalnych – Małgorzata Feluch, Komisja Europejska, Bruksela

  • Współpraca biznesu i samorządu w implementacji innowacyjnej technologii na przykładzie: Urzędu Miasta w Brzegu, PWiK w Brzegu oraz Grupa WTT z Opola – Adam Zadorożny, Wiceprezes WTT

  • Cyrkularna strategia dla Lublina  – Ewelina Frelas-Tyczyńska, Urząd Miasta Lublin

  • Zielona transformacja uzdrowiska Augustów – Mirosław Karolczuk, Burmistrz Miasta Augustów

  • Perspektywa współpracy i projektów unijnych z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu – Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, UMWP 

Projekt realizujący zespół w składzie Andrzej Pawluczuk – kierownik projektu, dr inż. Joanna Godlewska – zastępca kierownika projektu, prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys, dr hab. inż. Elżbieta Broniewcz, dr hab. inż. Katarzyna Halicka, dr Danuta Szpilko serdecznie zaprasza do podnoszenia kompetencji z „zielonej gospodarki” poprzez uczestnictwo w bezpłatnych modułach e-learningowych kończących się certyfikatem po pozytywnym rozwiązaniu testu.

Link do opracowanych w ramach projektu modułów znajduje się na stworzonym wirtualnym Think –Tanku na stronie internetowej.
Referat Rozwoju UM Hajnówka

Konferencja
Konferencja
Konferencja
Konferencja

Strony w dziale: