Cyfrowa Gmina – Gmina Miejska Hajnówka ogłosiła zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa

Dodane przez e.zubrycka - śr., 22/06/2022 - 11:17

Logo

W związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Gmina Miejska Hajnówka w dniu 22.06.2022 r. ogłosiła zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Wszystkie informacje dotyczące zapytania oferowego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka pod adresem https://www.hajnowka.pl/aktualnosc/projekt-cyfrowa-gmina/2644-zapytanie-ofertowe-na-przeprowadzenie-diagnozy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka pod adresem https://bip.hajnowka.pl/article/zapytanie-ofertowe-na-przeprowadzenie-diagnozy-cyberbezpieczenstwa-w-ramach-projektu-cyfrowa-gmina-w-urzedzie-miasta-hajnowka-w-ramach-dzialania-5-kro.

Dysponentem środków w niniejszym projekcie jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w związku ze wsparciem z REACT-EU.
Aktualne informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
 

Strony w dziale: