Cyfrowa Gmina – Gmina Miejska Hajnówka ogłosiła zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa

Dodane przez e.zubrycka - czw., 01/12/2022 - 11:21

Logo

 

W związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Gmina Miejska Hajnówka w dniu 01.12.2022 r. ogłosiła zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”.

Wszystkie informacje dotyczące zapytania oferowego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka pod adresem https://www.hajnowka.pl/aktualnosc/projekty-projekt-cyfrowa-gmina/3169-zapytanie-ofertowe-na-przeprowadzenie-szkolenia-dla oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka pod adresem https://bip.hajnowka.pl/article/zapytanie-ofertowe-na-1-przeprowadzenie-szkolenia-dla-urzednikow-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa-w-ramach-programu-operacyjnego-polska-cyfrowa-na-lata-.

Dysponentem środków w niniejszym projekcie jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w związku ze wsparciem z REACT-EU.
Aktualne informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
 

Strony w dziale: