Cyfrowa Gmina – Gmina Miejska Hajnówka ogłosiła postępowanie na Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych

Dodane przez e.zubrycka - śr., 31/05/2023 - 11:48

Logo

 

W związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Gmina Miejska Hajnówka w dniu 01.12.2022 r. ogłosiła zapytanie ofertowe na Dostawę urządzeń wielofunkcyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”.

Wszystkie informacje dotyczące postępowania znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka pod adresem https://bip.hajnowka.pl/article/ogloszenie-o-zam-wieniu-publicznym-dostawa-urzadzen-wielofunkcyjnych oraz na platformie e-Zamówienia.

Dysponentem środków w niniejszym projekcie jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 w związku ze wsparciem z REACT-EU.
Aktualne informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
 

Strony w dziale: