Zapytanie o cenę nr ZOK.042.1.12.2021 z dnia 02.03.2022 r. na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz artykułów piśmienniczych niezbędnych do obsługi administracyjnej projektu „Przedszkola bez barier”

Dodane przez e.rynkowska - śr., 02/03/2022 - 11:47

loga projektowe Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie i Unia Europejska

Zapytanie o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz artykułów piśmienniczych niezbędnych do obsługi administracyjnej projektu „Przedszkola bez barier”

Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji przez Gminę Miejską Hajnówka projektu pt. „Przedszkola bez barier” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin, sposób i miejsce złożenia oferty:

Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej: w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka,ul. Aleksego Zina 1, pokój 219 (Sekretariat) z dopiskiem: „Oferta na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz artykułów piśmienniczych”.

Ofertę należy złożyć (osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem) w terminie do dnia 10.03.2022 r. (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pokój 219 (Sekretariat) po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

Strony w dziale: