Zapytanie ofertowe Nr ZOK.042.1.2.2020 z dnia 09.12.2020 r. na usługę zarządzania projektem pt.: „Przedszkole marzeń”

Dodane przez admin - śr., 09/12/2020 - 15:17

logo_FPER_RP_Podlaskie_UEEFS

Zapytanie ofertowe Nr ZOK.042.1.2.2020 z dnia 09.12.2020 r. na usługę zarządzania projektem pt.: „Przedszkole marzeń”, realizowanego przez Gminę Miejską Hajnówka z siedzibą w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2020 r. 

Jolanta Stefaniuk,

Urząd Miasta Hajnówka

Strony w dziale: