Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek oraz akcesoriów do Przedszkola Nr 3

Dodane przez administrator - pt., 15/01/2021 - 14:49

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek oraz akcesoriów do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce.


Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji przez Gminę Miejską Hajnówka projektu pt. „Przedszkole marzeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Termin składania ofert upływa 27.01.2021 r.

 

Jolanta Stefaniuk

Strony w dziale: