Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.1.2.2020 z dnia 09.12.2020 r. na zakup usługi zarządzania projektem pn.: „Przedszkole marzeń”

Dodane przez administrator - pon., 28/12/2020 - 15:22

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Hajnówka, dnia 28.12.2020 r.

ZOK.042.1.2.2020

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.1.2.2020 z dnia 09.12.2020 r. na zakup usługi zarządzania projektem pn.: „Przedszkole marzeń”

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, REGON 050658999, NIP 6030006341

2. Nazwa zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr ZOK.042.1.2.2020 z dnia 09.12.2020 r. na zakup usługi zarządzania projektem pn.: „Przedszkole marzeń”

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następującego Wykonawcy do realizacji zamówienia: 

Stowarzyszenie Upowszechnienia Wiedzy i Innowacji, ul. Kwiatowa 6, 17-200 Hajnówka

4. Uzasadnienie wyboru:

Wnioskodawca, którego oferta została wybrana do realizacji w ramach Zapytania ofertowego  nr ZOK.042.1.2.2020 z dnia 09.12.2020 r. dotyczącego zakupu usługi o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 na zarządzanie projektem pn.: „Przedszkole marzeń”, spełnia wszystkie warunki udziału w procedurze niniejszego Zapytania ofertowego oraz zaoferował korzystne kryteria realizacji zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów. Cena zamówienia wynosi 45.800 zł.

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                      Jerzy Sirak

Strony w dziale: