Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.1.5.2020 z dnia 14.01.2021 r.

Dodane przez administrator - czw., 28/01/2021 - 15:01

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Hajnówka, dnia 27.01.2021 r. 

ZOK.042.1.5.2020

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.1.5.2020 z dnia 14.01.2021 r. na zakup, dostawę i montaż mebli do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Przedszkole marzeń”

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
REGON 050658999, NIP 6030006341

2. Nazwa zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr ZOK.042.1.5.2020 z dnia 14.01.2021 r. na zakup, dostawę i montaż mebli do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Przedszkole marzeń”

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następującego wykonawcy do realizacji zamówienia:  

    Nowa Szkoła Sp. z o.o.
    ul. POW 25
    90-248 Łódź
    Cena brutto – 53.240,00 zł;  termin wykonania zamówienia – 30 dni

4. Uzasadnienie wyboru:

Wnioskodawca, którego oferta została wybrana do realizacji w ramach Zapytania ofertowego nr ZOK.042.1.5.2020 z dnia 14.01.2021 r. na zakup, dostawę i montaż mebli do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Przedszkole marzeń”, zaoferował najkorzystniejsze kryteria realizacji zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Burmistrz
Jerzy Sirak

 

Strony w dziale: