Informacja o wyniku postępowania - nr ZOK.042.1.6.2020 z dnia 15.01.2021 r.

Dodane przez administrator - pt., 29/01/2021 - 13:32

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Hajnówka, dnia 28.01.2021 r.

ZOK.042.1.6.2020

 

Informacja o wyniku postępowania - nr ZOK.042.1.6.2020 z dnia 15.01.2021 r. na zakup, dostawę i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek oraz akcesoriów do Przedszkola Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce
w ramach realizacji projektu „Przedszkole marzeń”

1.  Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
REGON 050658999, NIP 6030006341

2.  Nazwa zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr ZOK.042.1.6.2020 z dnia 15.01.2021 r. na zakup, dostawę i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek oraz akcesoriów do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce

3.  W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następującego wykonawcy do realizacji zamówienia:  

    SIGNUM Piotr Olchawa
    ul. Beskidzka 10
    25-565 Kielce
    Cena (brutto) – 98.896,72 zł;  termin wykonania zamówienia – 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Wnioskodawca, którego oferta została wybrana do realizacji w ramach Zapytania ofertowego nr ZOK.042.1.6.2020 z dnia 15.01.2021 r. na zakup, dostawę i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek oraz akcesoriów do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, zaoferował najkorzystniejsze kryteria realizacji zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Burmistrz
Jerzy Sirak

 

Strony w dziale: