Hajnowscy seniorzy będą mieli nową placówkę

Dodane przez administrator - wt., 12/05/2020 - 12:24
Grafika
Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Gmina Miejska Hajnówka realizuje inwestycję pn.: „Utworzenie Domu Dziennej Pomocy w Hajnówce", poprzez rozbudowę i adaptację budynku znajdującego się przy ul. 11 Listopada 22.

 

Dobudowana część już jest. Ruszyły prace wewnątrz istniejącej części budynku. Wyburzane są ściany oraz posadzki. Za chwile ruszą roboty związane z montażem instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz zamontowana zostanie stolarka okienna.

W ramach przedsięwzięcie zakupione zostanie wyposażenie, niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, jak również dwa laptopy w celu zapobiegania wykluczenia cyfrowego.

Już w przyszłym roku nasi hajnowscy seniorzy, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z zapewnieniem dwóch posiłków dziennie w ramach ośmiogodzinnej opieki będą mogli skorzystać z usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, które oferował będzie swoim podopiecznym Dzienny Dom Pomocy.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0278/18 pn.: „Utworzenie Domu Dziennej Pomocy w Hajnówce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0278/18-00.

Dzięki programowi Gmina Miejska pozyskała na ten cel 711.888,72 tys. złotych.

Anna Bortniczuk-Juchimuk

 

Okno w remontowanym budynku
Budynek w trakcie budowy
Budynek w trakcie budowy
Budynek w trakcie budowy
Budynek w trakcie budowy

Strony w dziale: