Dzienny Dom Pomocy powstaje przy ul. 22 listopada w Hajnówce

Dodane przez administrator - wt., 03/12/2019 - 14:38
Grafika
Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

 

Ruszyły prace budowlane związane z realizacją projektu Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0278/18 pn.: „Utworzenie Domu Dziennej Pomocy w Hajnówce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0278/18-00.

Mamy już ściany nośne dobudowywanej części budynku oraz strop. Trwają prace zbrojeniowe wieńca dachowego. Jeszcze chwila i zostanie wykonana więźba wraz z pokryciem.

Dzienny Dom Pomocy będzie ośrodkiem wsparcia dla osób niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze oraz aktywizacje w sferze fizycznej oraz społecznej.

Dzięki programowi Gmina Miejska Hajnówka pozyskała na ten cel 711.888,72 tys. złotych.

Anna Bortniczuk-Juchimuk

budynek domu pomocy w trakcie budowy
budynek domu pomocy w trakcie budowy
budynek domu pomocy w trakcie budowy
budynek domu pomocy w trakcie budowy

Strony w dziale: