Dofinansowanie na hajnowskie zabytki

Dodane przez administrator - pon., 17/07/2023 - 09:18

Kategoria

Poznaliśmy wyniki naboru wniosków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, ogłoszonego w ramach Programu Polski Ład.

Gmina Miejska Hajnówka otrzymała łącznie 1 367 000,00 zł. W ramach naboru zostały złożone 3 wnioski.

Dofinansowanie w wysokości 98% (wkład własny 2%) całości inwestycji otrzymały dwa z nich:

  1. Renowacja ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce - 975 100,00 zł (dotacja)

  2. Remont zewnętrznej części budynku po dawnej łaźni przyzakładowej Zakładów Drzewnych w Hajnówce - 392 000,00 zł (projekt własny Gminy Miejskiej Hajnówka).

Projekt pn. "Odtworzenie zabytkowego budynku biurowego Zakładów Drzewnych Lasów Państwowych z lat 30. XX w. w Hajnówce - 3 497 000,00 zł" pozostał bez wsparcia finansowanego. Wymogiem konkursu był wpis obiektu do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków. Zaplanowane prace dotyczyć będą prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Podstawą prawną naboru jest Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która zawiera wytyczne co do sposobu przeprowadzania prac przy obiektach zabytkowych oraz Uchwala nr XLII/334/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

Emilia Korolczuk

 

Strony w dziale: