Zapytanie o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz artykułów piśmienniczych niezbędnych do obsługi administracyjnej projektu „Przedszkola bez barier”

Dodane przez administrator - pt., 11/03/2022 - 14:23

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                        Hajnówka, dnia 11.03.2022 r.
ZOK.042.1.12.2021

 

Zapytanie o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych oraz artykułów piśmienniczych niezbędnych do obsługi administracyjnej projektu „Przedszkola bez barier”.
Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji przez Gminę Miejską Hajnówka projektu pt. „Przedszkola bez barier” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin, sposób i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć (osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem) w terminie do dnia 18.03.2022 r.  (liczy się data wpływu do siedziby   Zamawiającego). Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pokój 219 (Sekretariat) po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

Strony w dziale: