Zakończenie realizacji zajęć dla dzieci organizowanych w ramach projektu pt. „Przedszkole marzeń"

Dodane przez e.rynkowska - czw., 03/02/2022 - 13:41

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Gmina Miejska Hajnówka w styczniu br. zakończyła realizację zajęć dla dzieci organizowanych w ramach projektu pt. „Przedszkole marzeń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

Wartość projektu: 314.646,17 zł, w tym 298.896,17 zł (95%) stanowi dofinansownie z UE.

W okresie od lutego 2021 roku do stycznia 2022 roku realizowane były zajęcia dla 40 dzieci z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, w tym:

  • terapia Integracji Sensorycznej dla 5 dzieci z deficytami;

  • terapia logopedyczna dla 8 dzieci, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami;

  • gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dla 16 dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla 22 dzieci z deficytami;

  • terapia metodą Snoezelen dla 18 dzieci z niepełnosprawnościami oraz dla 22 dzieci z deficytami.

Wszystkie działania projektowe prowadzone były z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem.
W ramach realizacji projektu zostały doposażone sale dydaktyczne i gabinety terapeutyczne w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do prowadzenia terapii na łączną kwotę około 190 tys. zł.

Jolanta Stefaniuk,

Urząd Miasta Hajnówka

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Terapia metodą Snoezelen

Terapia metodą Snoezelen

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

 Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
 Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
 Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
 Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
 Terapia metodą Snoezelen
Terapia metodą Snoezelen
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne

Strony w dziale: