12 nowych poradni specjalistycznych na NFZ w województwie podlaskim

Dodane przez e.rynkowska - pon., 21/06/2021 - 10:56

Kategoria

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał nowe umowy na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Obowiązują one od 14 czerwca br. Nowe miejsca, z których skorzystają pacjenci zlokalizowane są w: Mońkach, Grajewie, Białymstoku, Zambrowie i Sokółce.

W ramach nowo zawartych umów z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ pacjenci bezpłatnie mogą korzystać ze świadczeń w zakresach: endokrynologii, geriatrii, dermatologii i wenerologii, genetyki, urologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia.

Lista placówek wraz z danymi kontaktowymi

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach

19-100 Mońki

ul. Niepodległości 9

Pracownia Endoskopii

19-100 Mońki

ul. Niepodległości 9

tel. 668 877 544

2

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

19-200 Grajewo

ul. Konstytucji 3 Maja 34

Pracownia Endoskopii

19-203 Grajewo

ul. Konstytucji 3 Maja 34

tel. 86 272 32 71 w.221

Świadczenia w zakresie endokrynologii

1

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

19-200 Grajewo

ul. Konstytucji 3 Maja 34

Poradnia Endokrynologiczna

19-203 Grajewo

ul. Konstytucji 3 Maja 34

tel. 86 272 32 71 w.221

2

Białostockie Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie

15-027 Białystok

ul. Ogrodowa 12

Poradnia Endokrynologiczna

15-027 Białystok

ul. Ogrodowa 12

tel. 85 664 68 88

Świadczenia w zakresie geriatrii

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Mońkach

19-100 Mońki

ul. Niepodległości 9

Poradnia Geriatryczna

19-100 Mońki

ul. Niepodległości 9

tel. 668 877 538

Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii

1

Alderm Alicja Frydrych

15-369 Białystok

ul. Bema 2/134

Poradnia Dermatologiczna

15-369 Białystok

ul. Gen. Józefa Bema 2/134

tel. 728 722 300

2

Białostockie Centrum Onkologii Im.Marii Skłodowskiej-Curie

15-027 Białystok

ul. Ogrodowa 12

Poradnia Dermatologiczna

15-027 Białystok

ul. Ogrodowa 12

tel. 85 66 46 888

3

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

15-424 Białystok

ul. Lipowa 47

Gabinet Dermatologiczny

15-424 Białystok

ul. Lipowa 47

tel. 85 742 22 61, 261 398 280

Świadczenia w zakresie genetyki

1

Białostockie Centrum Onkologii Im.Marii Skłodowskiej-Curie

15-027 Białystok

ul. Ogrodowa 12

Poradnia Genetyczna

15-027 Białystok

ul. Ogrodowa 12

tel. 85 664 67 29

Świadczenia w zakresie urologii

1

Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z o.o.

18-300 Zambrów

ul. Papieża Jana Pawła II 3

Poradnia Urologiczna

18-300 Zambrów

ul. Papieża Jana Pawła II 3

tel. 86 276 36 33

Świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40

Poradnia Chorób Wewnętrznych

16-100 Sokółka

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40

tel. 85 722 20 416

Świadczenia w zakresie pediatrii

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

16-100 Sokółka

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40

Poradnia Pediatryczna

16-100 Sokółka

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 40

tel. 85 722 20 416

Pacjent może otrzymać swoje skierowanie na leczenie specjalistyczne w postaci cyfrowej, dzięki czemu:

 • ma możliwość zapisania się na wizytę/badania telefonicznie 
 • nie zgubi swojego skierowania
 • logując się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) zawsze ma dostęp do wszystkich danych
 • jest możliwość otrzymania dostępu do e-skierowań pacjenta – daje to możliwość lepszego śledzenia przebiegu leczenia pacjenta

Skierowanie nie jest potrzebne, gdy pacjent chce się udać do:

 • psychiatry
 • onkologa
 • wenerologa
 • dentysty
 • ginekologa i położnika

Bez skierowania w poradniach specjalistycznych korzystają:

 • osoby chore na gruźlicę;
 • osoby zakażone wirusem HIV;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Na badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia), skierowanie może wystawić również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Kolejna wizyta bez skierowania

Realizacja kolejnej wizyty u specjalisty (kontynuacja leczenia) odbywa się zawsze na podstawie skierowania, które stanowiło podstawę pierwszorazowej porady specjalistycznej. Dotyczy to także wszystkich kolejnych porad specjalistycznych udzielonych pacjentowi zarówno w danym roku kalendarzowym, jak i w dalszym okresie. Nie ma zatem potrzeby aktualizowania skierowania.

U specjalisty nie ma rejonizacji

Nieodpłatne usługi dostępne są tylko w tych poradniach, na które Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł z placówką medyczną umowę. Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tylko tych poradni, które taką umowę posiadają. Należy pamiętać, że lekarz kierujący zobowiązany jest określić rodzaj poradni, do której nas kieruje np. reumatologicznej, onkologicznej, kardiologicznej. Sam pacjent decyduje, którą placówkę medyczną wybiera (nie ma rejonizacji). Nie trzeba również być pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej w placówce medycznej, którą wybraliśmy do leczenia specjalistycznego.

Strony w dziale: