Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Muzycznej UNISONO

Adres
ul. Nowowarszawska 20, 17-200 Hajnówka
Telefon
509 366 707
E-mail
stowunisono@poczta.fml
Status prawny organizacji
Stowarzyszenie
Numer KRS
0000310369
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Łukasz Ignatowicz - prezes; Elżbieta Golonko - wiceprezes; Anetta Sienkiewicz - skarbnik
Działalność statutowa

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie inicjatyw w zakresie: popularyzacji muzyki, edukacji muzycznej, stwarzanie możliwości kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży, rozbudzanie i rozwijanie zamiłowania do muzykowania, rozwijanie wrażliwości, zdolności i umiejętności muzycznych, sprzyjanie zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu hajnowskiego i innych zainteresowanych w zakresie życia kulturalnego (krzewienie kultury muzycznej) oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Teren działania

Strony w dziale: