Stowarzyszenie Wspierania Rodzin „UŚMIECH DZIECKA”

Adres
ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka
Telefon
85 682 36 42
Fax
85 682 36 42
Status prawny organizacji
Stowarzyszenie
Numer KRS
0000208424
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Zarząd: Andrzej Koszelewski – prezes, Jolanta Tyk – wiceprezes, Lilia Dubiaga – wiceprezes, Joanna Kojło – skarbnik, Jolanta Prusinowska – sekretarz, Barbara Węclewska – członek zarządu
Działalność statutowa

Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej; Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji; Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia; Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji; Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej.

Teren działania

Strony w dziale: