Klub Sportowy PARKIET HAJNÓWKA

Adres
17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 51
Telefon
604 546 361
E-mail
ks.parkiet.hajnowka@gmail.com
Status prawny organizacji
Stowarzyszenie kultury fizycznej
Numer KRS
Ew 7
Data rejestracji
Osoby reprezentujące organizację
Prezes - Roman Sacharczuk; Wiceprezes - Witold Kazimierz Łapiński; Sekretarz - Andrzej Grygoruk; Skarbnik - Ilona Wasiluk; Członek Zarządu - Janusz Ludwiczak
Działalność statutowa

Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację dyscypliny sportu lekkiej atletyki

Teren działania

Strony w dziale: