„Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka”

W dniu 5 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta Hajnówka podpisał umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka”. Wniosek miasta Hajnówka został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w kwocie 481 668,00 przy dofinansowaniu w kwocie 337 167,60 zł.

 

Projekt dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół na terenie miasta Hajnówka. W ramach projektu zostaną wykonane 2 kompletne instalacje o łącznej mocy 80 kW. Wszystkie budynki, na których będą montowane instalacje należą do Gminy Miejskiej Hajnówka.

Beneficjenci ostateczni to mieszkańcy gminy, użytkownicy obiektów w których zostaną zainstalowane urządzenia. Projekt zakłada dostawę i montaż kompletnych zestawów fotowoltaicznych oraz wpięcie ich w istniejące systemy instalacji.

Zakończenie zadania planowane jest na koniec czerwca 2019r.

Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Strony w dziale: