O projekcie

Projekt „Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych Hajnówki – wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji zdegradowanych terytoriów miasta, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności”

Projekt „Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych Hajnówki – wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji zdegradowanych terytoriów miasta, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności” jest realizowany w okresie od września 2016 r. do sierpnia 2017 r. Obejmuje kompleksowe opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka, wraz z przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, przeprowadzeniem procesu partycypacji społecznej i konsultacji, zaplanowaniem działań wdrożeniowych oraz przeprowadzeniem procedury oddziaływania na środowisko.

 

Wniosek uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 125 100,00 zł, co stanowi 90% wartości złożonego projektu w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Województwo Podlaskie oraz Ministerstwo Rozwoju.

Grafika
Baner unijny dotyczący rewitalizacji

Strony w dziale: