Rozbudowa drogi gminnej nr 108514B - ul. Mikołaja Reja

Cele projektu:

W ramach zadania powstała droga o nawierzchni asfaltowej z obustronnym chodnikiem, dwukierunkową ścieżką rowerową, 2 zatokami autobusowymi, 74 miejscami do parkowania równoległego oraz 4 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Wykonano także nowa kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne i doświetlone przejścia dla pieszych. Przebudowano 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi, zamontowano bariery ochronne w pobliżu przedszkola i szkoły a także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Realizacja inwestycja zwiększy stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi standard techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz zwiększy dostępność transportową.

Lp.

Efekty rzeczowe projektu

Ilość

1

Jezdnia

437 mb

2

Chodnik

874 mb

3

Ścieżka rowerowa

874 mb

4

Odwodnienie

437 mb

5

Przystanki komunikacyjne

 2 szt.

6.

Skrzyżowania

2 szt.

7.

Oświetlone przejścia dla pieszych

4 szt.

8.

Oświetlenie uliczne

437 mb

Całkowita wartość inwestycji:

3 686 161,17 zł

Dofinansowanie:

1 998 469,98 zł

Paweł Denisiuk

Referat Polityki Gospodarczej

Strony w dziale: