"Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

"Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka”

 

Cele projektu:

W ramach zadanie powstanie droga o nawierzchni z kostki granitowej z obustronnym chodnikiem i dwukierunkową ścieżką rowerową, 20 miejscami do parkowania prostopadłego, 18 miejscami do parkowania równoległego oraz 4 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych. Wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne w technologii LED. Przebudowane zostaną 3 skrzyżowania: z drogą wojewódzką oraz drogą gminną. Ulica zyska także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Realizacja inwestycja zwiększy stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawi standard

techniczny drogi i spójność sieci drogowej oraz zwiększy dostępność transportową.

 

Całkowita wartość inwestycji: 2 742 260,19 zł

 

Dofinansowanie: 1 478 405,62 zł ze środków rządowego FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

"Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka”

 

Paweł Denisiuk

Referat Polityki Gospodarczej

Urząd Miasta Hajnówka

 

Strony w dziale: