Rozstrzygnięcie 3. konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”

Data wydarzenia
-

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zaprasza na rozstrzygnięcie  konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”. Podczas rozstrzygnięcia zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody, będzie również można obejrzeć wystawę nagrodzonych prac.
Konkurs poświęcony jest historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkujących go od wieków mniejszości narodowych i etnicznych. Celem konkursu jest pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego,  kształtowanie tożsamości oraz upowszechnianie dziecięcej twórczości.
KIEDY: 23 VI 2021 (środa) g. 14.00
GDZIE: Sala kinowa, Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42

Wsparcie: Starosto Powiatowe w Hajnówce
Konkurs realizowany w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny” z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka

Strony w dziale: