Nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce

Dodane przez e.rynkowska - śr., 03/03/2021 - 10:37

Od 1 stycznia 2021 roku zostaje uruchomiony nowo wybudowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce (PSZOK).

Adres PSZOK:

ul. Szosa Kleszczelowska
17-200 Hajnówka
(wjazd główną bramą Zakładu Zagospodarowania Odpadów)

Wszyscy mieszkańcy miasta Hajnówka, którzy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych odpady komunalne zbierane selektywnie oraz inne frakcje, powstające w gospodarstwach domowych.

Punkt przyjmuje:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe tj. kartony po mleku i sokach,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia, opakowania po chemikaliach,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 •  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, np. łóżka, tapczany, materace, dywany, plandeki, chodniki, gumoleum, itp.,
 •  zużyte opony- opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton
 • odpady zielone - części roślin tj. trawa, liście, gałęzie, choinki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych – np. gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno,
 • odzież i tekstylia,
 • popiół i żużel z gospodarstw domowych.

Punkt nie przyjmuje odpadów:

 • sprzętów AGD RTV niekompletnych,
 • piasku,
 • pni, korzeni i konarów drzew,
 • zderzaków i innych części samochodowych,
 • eternitu.
 • Punkt nie przyjmuje odpadów, powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

PSZOK jest czynny w dniach:

poniedziałek - wtorek w godzinach 7.00 – 11.00,
środa - nieczynny
czwartek - piątek w godzinach 11.00 – 15.00,
sobota w godzinach 8.00 – 12.00.

Kontakt w sprawie:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. (85) 682 64 53.

Strony w dziale: