Raport z audytu dostępności - w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”

Dodane przez administrator - pon., 27/07/2020 - 17:58

Po długiej intensywnej pracy Wykonawców audytu dostępności - Fundacji Kulawa Warszawa oraz Fundacji Kultura bez Barier, przy współpracy z partnerami projektu, otrzymaliśmy zbiorczy raport z badań nad dostępnością. Odbył się on w terminie maj-lipiec. Zastosowano w nim metodę ankietową, bezpośrednie wywiady z przedstawicielami instytucji, audyt architektoniczny w budynkach Urzędu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Hajnowskiego Domu Kultury, byłym budynku dworca PKP obecnie użytkowanym przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”.

Proces audytorski pozwolił na zdiagnozowanie zastanych uwarunkowań pod względem dostępnościowym oraz wypracowanie wytycznych, niezbędnych do wdrożenia w celu stworzenia przestrzeni przyjaznych osobom zmagającym się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, jak i osobom starszym, rodzicom z dziećmi itp. Dokument będzie towarzyszył realizatorom projektu „Hajnówka dostępna” na każdy etapie jego realizacji (w fazie testowania, fazie wdrożeniowej) oraz po jego zakończeniu. Nie wszystkie wskazane problemy uda się zniwelować poprzez przeprowadzenie działań projektowych. Duża ich część będzie wymagała kontynuacji w przyszłości, co wiąże się także z poszukiwaniem dodatkowych źródeł finansowania. Zapraszam do zapoznania się raportem.

Emilia Korolczuk

Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

Strony w dziale: