Zapytanie ofertowe PG.271.7.2020 z dnia 16.09.2020 r. na usługę wdrożenia usprawnień sensorycznych w Urzędzie Miasta Hajnówka

Dodane przez administrator - śr., 16/09/2020 - 13:20

Zapytanie ofertowe:

1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na wdrożeniu usprawnień sensorycznych w Urzędzie Miasta Hajnówka, ułatwiających poruszanie się w przestrzeni budynku osobom z niepełnosprawnościami. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

 

2. Zadanie polegać będzie na wykonaniu oraz montażu usprawnień zwiększających dostępność obiektu dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, osób starszych, dzieci. Wytyczne co do rodzaju usprawnień zostały określone na podstawie Raportu z audytu dostępności.

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 24.09.2020 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 19 lub przesłać pocztą tradycyjną albo drogą elektroniczną (e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl).

 

Emilia Korolczuk

Strony w dziale: