ZAPYTANIE OFERTOWE - na przeprowadzenie kursu dla asystentów osób z niepełnosprawnościami

Dodane przez administrator - wt., 23/06/2020 - 18:29
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu dla asystentów osób z niepełnosprawnościami, który zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, realizowanego w partnerstwie z: Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Gminą Miejską Hajnówka, Hajnowskim Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną im. dr Tadeusza Rakowieckiego, Stowarzyszeniem Kulturalnym „Pocztówka".

 

Ofertę należy złożyć do dnia 02.07.2020 r. do godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 19 lub przesłać pocztą tradycyjną albo drogą elektroniczną (e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl).

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 

Strony w dziale: