Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn.: „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka”

Dodane przez administrator - czw., 14/02/2019 - 15:08

Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn.: „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka”, realizowanego przez Gminę Miejska Hajnówka z siedzibą w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II, Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działanie 2.2. Działania na rzecz równowagi praca - życie, Priorytet inwestycyjny 8.4. Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

Termin składania ofert do dnia 25 lutego 2019r.

Jolanta Stefaniuk

Strony w dziale: