Baza organizacji pozarządowych

Informacje o organizacjach pozarządowych, które prowadzą częściową lub całą swoją działalność na terenie miasta Hajnówka, a które dotychczas nie przesłały swoich zgłoszeń zostaną umieszczone w Bazie po wypełnieniu i przesłaniu niżej dołączonej ankiety.

Organizacje posiadające własny adres e-mail proszę o przesłanie wypełnionej ankiety elektronicznie, na adres: b.dmitruk@hajnowka.pl .
Zgłoszenia można dokonać kierując wypełnioną ankietę na adres urzędu: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (z dopiskiem: Referat Polityki Gospodarczej), lub dostarczając do pokoju 221 urzędu.

W przypadku nie prowadzenia działalności lub zmiany danych prosimy o przekazanie stosownej informacji. Licząc na współpracę z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

Magdalena Chirko
Referat Polityki Gospodarczej

Przesłanie ankiety równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na publikację zawartych w niej danych w Lokalnej Bazie Danych o Organizacjach Pozarządowych.

Plik ankiety do pobrania

Tytuł Telefon E-mail Strona internetowa
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska 85 682 23 80 biuro@euroregion-pb.pl http://www.euroregion-pb.pl
Stowarzyszenie Nasza Szkoła 604 888 128 - -
Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce 85 682 28 89 kontakt@muzeumbialoruskie.pl http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl
Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody 518-565-681 biuro@bialowieza.org www.bialowieza.org
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce 604-855-595 lesio300@wp.pl -
Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku Koło Terenowe w Hajnówce 790-710-185 pznhajnowka@gmail.com https://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski/niewidomihajnowka
Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski 85 653 46 20 bialystokpzg@o2.pl -
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 85 873 36 00 - -
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Hajnówce 85 682 93 72 - -
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Hajnówce 85 682 26 69 - -
Ochotnicza Straż Pożarna 85 682 95 80 ospha@interia.pl -
Hajnowskie Stowarzyszenie „SAMI SOBIE” 85 682 27 06 h3s.hajnowka@op.pl http://www.h3s.pl
Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt CIAPEK 530 279 364 ciapek.schronisko@gmail.com http://www.schronisko-ciapek.org.pl/
Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klub Abstynentów „DĄB” 85 876 73 03 stowarzyszenie_dab@wp.pl -
Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klub Abstynentów „DĄB” 85 876 73 03 stowarzyszenie_dab@wp.pl -

Strony w dziale: