„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z Oddziałem integracyjnym w Hajnówce”

Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0277/18 pn.: „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z Oddziałem integracyjnym w Hajnówce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0277/18-00.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 3 i 4 letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka oraz gminy wiejskiej Hajnówka.

W ramach nowej inwestycji powstaną nowe sale dydaktyczne oraz gabinety zajęć specjalistycznych, duża sala gimnastyczna oraz sala integracji sensoryczne,j która pozytywnie wpłynie na rozwój przedszkolaków. Przedszkole zyska również nowoczesny plac zabaw, dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu:

od 09.05.2019 r. do 30.09.2020 r.

Wartość projektu:

2 807 890,15 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:

849.948,34 PLN

Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Strony w dziale: