„Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych”

W dniu 29 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta Hajnówka podpisał umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych”. Wniosek miasta Hajnówka został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 600 588,90, przy wydatkach kwalifikowanych w kwocie 1 457 547,88 zł.

 

Przedsięwzięcie obejmuje działania zmierzające do wzrostu produkcji energii z OZE i redukcja emisji CO2. Do celów społecznych należy podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez: wzrost jakości infrastruktury technicznej, ochronę środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, redukcję kosztów opłat za energię przez mieszkańców.

Projekt obejmuje wykonanie 48 instalacji kolektorów słonecznych i 35 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Hajnówka, beneficjenci ostateczni projektu to mieszkańcy gminy, mieszkańcy obiektów – domów w których zostaną zainstalowane urządzenia oraz beneficjenci pośredni – wszyscy mieszkańcy gminy i regionu.

Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Strony w dziale: