Budżet Obywatelski 2024 - WYNIKI GŁOSOWANIA

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2024:

 1. zgłaszanie projektów – od 26 czerwca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.
 2. weryfikacja projektów i ogłoszenie wstępnej listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie – do 28 sierpnia 2023 r.
 3. głosowanie mieszkańców na projekty – od 18 września 2023 r. do 29 września 2023 r.
 4. ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania – do 9 października 2023 r.

 Opisy projektów biorących udział w głosowaniu:

Międzynarodowy Turniej Bokserski o Złotego Żubra

Lokalizacja

Amfiteatr Miejski w Hajnówce

Opis projektu

Projekt dotyczy zorganizowania dwudniowego turnieju bokserskiego na terenie miasta Hajnówka w Amfiteatrze Miejskim. Podczas trwania turnieju podczas przerw między walkami w ringu będą występy młodzieży ze studia piosenki, tańca nowoczesnego, mażoretki oraz taniec towarzyski w wykonaniu trenera UKS Unia wraz z żoną.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy miasta Hajnówka oraz turyści. W turnieju wezmą udział zawodnicy UKS Unia Hajnówka. Duża grupę stanowić będą koledzy, koleżanki, rodzina zawodników jak również osoby interesujące się tym sportem. Podczas turnieju zostaną uhonorowani zawodnicy, trenerzy, działacze, sędziowie z woj. podlaskiego oraz wręczone zostaną pamiątki trenerom z innych klubów.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Turniej zorganizowany będzie w dniach wolnych od pracy i zajęć szkolnych, tj. w sobotę i niedzielę w godzinach, w sobotę od godz. 18, w niedzielę od godz. 10.

Uzasadnienie projektu

Turniej bokserski w naszym mieście zawsze cieszył się zainteresowaniem i chęcią obejrzenia walk na żywo. Zawodnicy klubu UKS Unia Hajnówka będą mieli okazję wykazania się swoimi umiejętnościami, będą mogli rywalizować z zawodnikami innych klubów z kraju i zagranicy. Podczas turnieju będzie mogła wystąpić młodzież z Hajnowskiego Domu Kultury.

Szacunkowy koszt

28 000,00 zł

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Nie

Rozbudowa i modernizacja sauny suchej w Parku Wodnym w Hajnówce

Lokalizacja

Park Wodny w Hajnówce, ul. 3 Maja 50.

Opis projektu

Powiększenie istniejącego pomieszczenia sauny suchej o niewykorzystane pomieszczenie sauny parowej, odnowienie i modernizacja.

Odbiorcy projektu

Projekt jest adresowany do wszystkich użytkowników Parku Wodnego, dbających o zdrowie, zapewni relaks i odprężenie.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Wszyscy uczestnicy Parku Wodnego chętnie korzystają z sauny, podnosząc tym swoją odporność i poprawiając stan zdrowia. Korzystanie z sauny jest możliwe po wykupieniu biletu wstępu do Parku Wodnego.

Uzasadnienie projektu

Rozbudowa pomieszczenia sauny suchej umożliwi korzystanie większej ilości użytkowników, często brakuje miejsc, konieczne też jest odnowienie istniejącego wyposażenia.

Szacunkowy koszt

31 000,00 zł

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Nie

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - „Odłóż telefon! Przejdź bezpiecznie!”

Lokalizacja

Planowane lokalizacje umieszczenia napisów:

 • przy ul. Warszawskiej do ronda Strażników Puszczy Białowieskiej (11 szt.), nr drogi P2330B – odcinek powiatowy, W 691 – odcinek wojewódzki
 • ul. Nowowarszawska (5 szt.), nr drogi G108416B
 • ul. Białowieska (3 szt.), nr drogi G108317B
 • ul. Wrzosowa (1 szt.), nr drogi P2323B
 • ul. Armii Krajowej (2 szt.), nr drogi G108513B
 • ul. Piłsudskiego (14 szt.), nr drogi W691
 • ul. Zielona (2 szt.), nr drogi G108496B
 • ul. 3 Maja (25 szt.), nr drogi W689
 • ul. Boczna (1 szt.), nr drogi G108320B
 • ul. Lipowa (14 szt.), nr drogi P1648B
 • ul. Wróblewskiego (4 szt.), nr drogi G108491B
 • ul. Batorego (12 szt.), nr drogi P23239B
 • ul. Wierobieja (2 szt.), nr drogi G108485B
 • ul. Białostocka (4 szt.), nr drogi W685
 • ul. Bielska (5 szt.), nr drogi W689

Ostateczna lokalizacja umieszczenia napisów zostanie uzgodniona z Komendą Powiatową Policji i zarządcami dróg w późniejszym terminie.

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez namalowanie przed przejściami dla pieszych haseł przypominających o zwróceniu szczególnej uwagi podczas przechodzenia przez przejście oraz oderwania wzroku od ekranu telefonu. Jest to szczególnie niezbędne przy szkołach, w centrum miasta i innych budynkach użyteczności publicznej.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta oraz wszystkich osób korzystających z przejść dla pieszych.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Całodobowo, bez ograniczeń.

Uzasadnienie projektu

W ramach projektu poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - „Odłóż telefon! Przejdź bezpiecznie!” przy przejściach dla pieszych pojawią się napisy apelujące o odłożenie na chwilę telefonu, rozejrzenie się i sprawdzenie, czy bezpiecznie można przejść na drugą stronę ulicy.

Szacunkowy koszt

8 000,00 zł

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Tak – raz na dwa lata odmalowanie napisów – 8 000,00 zł

Rozbudowa placu zabaw przy szkole nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce

Lokalizacja

ul. 3 Maja 54, 17-200 Hajnówka, nr geodezyjny 1507/5.

Opis projektu

Projekt zakłada rozbudowę ogólnodostępnego placu zabaw, składającego się z wielu elementów, które będą współgrały z istniejącym, zbudowanym wcześniej placem zabaw. Zabawa w tym miejscu będzie wspaniałą przygodą dla wszystkich dzieci ze szkoły oraz dzieci z pobliskich osiedli. Elementy będą zróżnicowane pod względem trudności oraz będą posiadały tablicę informacyjną.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież uczące się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce oraz mieszkańcy okolicznych osiedli.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Godziny otwarcia: 7.00-21.00

Zasady korzystania z placu zabaw będą szczegółowo określone w regulaminie dotyczącym przestrzegania zasad bezpieczeństwa ogólnodostępnych placów zabaw.

Uzasadnienie projektu

Plac zabaw zapewni dzieciom i młodzieży atrakcyjne spędzanie czasu wolnego poprzez rozwijanie sprawności fizycznej, co wpłynie bardzo korzystnie na zdrowie naszych pociech.

Szacunkowy koszt

40 000,00 zł

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Tak – bieżące naprawy – ok. 500 zł/rok

Budowa siłowni zewnętrznej i placu street workout przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

Lokalizacja

17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 27, działka nr 1315/22

Opis projektu

Projekt dotyczy utworzenia siłowni zewnętrznej oraz placu street wokout przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce w ramach budżetu obywatelskiego 2024. W Ramach projektu planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, zakup oraz montaż urządzeń (zakładamy montaż minimum 5 urządzeń siłowni zewnętrznej, 3 urządzeń street wokout, ławki, kosza na śmieci oraz tablicy z regulaminem).

Projekt składa się z dwóch części:

 • budowa siłowni zewnętrznej z urządzeniami dostosowanymi do osób z niepełnosprawnościami,
 • budowy placu street workout.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, ilość zamontowanych urządzeń jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy miasta Hajnówka, w szczególności mieszkańcy okolicznych osiedli oraz dzieci i młodzież ucząca się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Siłownia i plac street workout będą ogólnodostępne w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia: 8.00-21.00, zasadą korzystania z siłowni będzie dostosowanie się do regulaminu siłowni zewnętrznej.

Uzasadnienie projektu

Pierwszym elementem jest budowa siłowni zewnętrznej. W najbliższym otoczeniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego brak jest siłowni zewnętrznych, a w szczególności siłowni dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami. W związku ze znaczną odległością od tego typu obiektów i specyfiką pracy, uczniowie ośrodka mają ograniczoną możliwość korzystania z tego typu urządzeń. Poprzez realizację projektu zostaną rozwiązane problemy z ograniczoną aktywnością fizyczną mieszkańców, w tym osób najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. Ulegnie poprawie ich kondycja fizyczna. Ruch na świeżym powietrzu gwarantuje lepsze dotlenienie organizmu, co sprzyja zdrowiu i lepszemu samopoczuciu.

Drugim elementem jest budowa placu street workout. W ostatnich latach widać wzrost zainteresowania kalisteniką, czyli treningiem siłowym opartym na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. Ten rodzaj aktywności fizycznej jest szczególnie popularny wśród młodzieży i dorosłych, którzy często improwizują nie mając odpowiedniego zaplecza treningowego (wykorzystywanie urządzeń z placu zabaw, które nie są dostosowane do dużych obciążeń). Budowa placu treningowego w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch szkół ma na celu świadome aktywizowanie młodzieży tym rodzajem sportu. Pozwoli to na podtrzymanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu u młodych osób, rozwój zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego i poprawę ich stanu zdrowia.

Szacunkowy koszt

40 000,00 zł

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Tak – serwis siłowni zewnętrznej oraz placu street workout – około 1000,00 zł/rok

Hajnówka Koncertuje

Lokalizacja

Idealna lokalizacja na organizację koncertu to Miejski Amfiteatr w Hajnówce, który będzie mógł pomieścić licznie zgromadzoną publiczność i zapewnić odpowiednią infrastrukturę dla koncertu.

Opis projektu

Realizacja projektu pt. „Hajnówka Koncertuje” to inicjatywa mająca na celu organizację wydarzenia muzycznego w malowniczym mieście Hajnówka. Projekt ma na celu promowanie kultury, sztuki i muzyki, a także zapewnienie mieszkańcom i turystom wysokiej jakości rozrywki oraz zwiększy atrakcyjność turystycznej Hajnówki.

Odbiorcy projektu

Projekt „Hajnówka Koncertuje” skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta i wszystkich osób zainteresowanych koncertem, gdyż wspólną kulturę muzyczną tworzyć może każdy i każdy powinien w niej uczestniczyć bez ograniczeń wiekowych.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Realizacja projektu „Hajnówka Koncertuje” dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców miasta i wszystkich osób zainteresowanych koncertem, gdyż wspólną kulturę muzyczną tworzyć może każdy i każdy powinien w niej uczestniczyć bez ograniczeń wiekowych. Termin oraz godziny realizacji koncertu pozostaną do ustalenia, tak aby nie kolidowało z innymi wydarzeniami organizowanymi w mieście.

Uzasadnienie projektu

„Hajnówka Koncertuje” ma na celu wzbogacenia życia kulturalnego mieszkańców miasta, przyciągnięcie turystów oraz stworzenie atmosfery radości, inspiracji i wspólnoty poprzez udział w muzycznym koncercie. Projekt będzie promował lokalną kulturę, tworząc unikalne doświadczenia muzyczne dla wszystkich miłośników muzyki w Hajnówce i okolicach. Z pewnością organizacja takiego koncertu wpłynie pozytywnie na postrzeganie przez mieszkańców i obali mit zakorzenionego stereotypu, że tu w mieście nic ważnego się nie dzieje. Wiemy, że ta forma rozrywki przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miasta oraz wpłynie pozytywnie na wzrost ruchu turystycznego, co z kolei ma potencjalne korzyści dla lokalnej gospodarki.

Szacunkowy koszt

40 000,00 zł

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Nie

Bujaj się

Lokalizacja

Park Miejski, działka nr 1502/47, obr. 1, ul. Parkowa

Opis projektu

Projekt zakłada zakup hamaków miejskich i huśtawki z pergolą, które zostaną ustawione w Parku. Ustawione urządzenia umożliwią korzystanie z takich form relaksu jak:

 • komorebi – (z japońskiego) wykorzystanie słonecznego światła przesączjącego się przez liście, tworzącego teatr cieni,
 • kąpiele leśne – praktyki spokojnego zanurzenia w środowisku zadrzewionym przy użyciu zmysłów,
 • kojący wpływ zielonego otoczenia na poczucie stresu.

Wymienione wyżej formy relaksu wpływają pozytywnie na zdrowie psychiczne i dobrostan ludzkiego organizmu.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Hajnówki

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Teren ogólnodostępny, wstęp wolny w wybranych indywidualnie przez mieszkańców godzinach.

Uzasadnienie projektu

W parku miejskim brakuje miejsca, w którym mieszkańcy mogliby korzystać z form relaksu przedstawionych w opisie projektu.

Szacunkowy koszt

40 000,00 zł

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Tak – Bieżąca konserwacja – 500,00 zł/rok

„Lato z Kulturą” - potańcówki, kino plenerowe i wiele innych

Lokalizacja

Teren przy Hajnowskim Domu Kultury, teren miasta Hajnówka.

Opis projektu

Projekt „Lato z Kulturą” zakłada organizację czasu wolnego podczas wakacji.

W programie zaplanowane są:

 • potańcówki (4 wydarzenia)
 • kino plenerowe (3 wydarzenia)
 • piknik malucha (1 wydarzenie)
 • zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców (3 wydarzenia)
 • warsztaty artystyczne dla młodzieży (2 wydarzenia)

Zaplanowane działania artystyczne w ramach projektu są różnorodne, dzięki temu każdy mieszkaniec, bez względu na wiek będzie mógł w nich uczestniczyć. Przy planowaniu wydarzeń wzięto pod uwagę każdą grupę społeczną.

Dzięki projektowi „Lato z Kulturą” czas wakacyjny może być spędzony w ciekawy sposób. Radość, zabawa, integracja, uśmiech, szczęście, nieskończone pokłady energii – właśnie te słowa opisują emocje, jakie będą towarzyszyły mieszkańcom podczas udziału w projekcie „Lato z Kulturą” - potańcówki, kino plenerowe i wiele innych.

Odbiorcy projektu

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców, korzystać będą również turyści zwiedzający Hajnówkę.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Projekt ogólnodostępny 24/dobę.

Uzasadnienie projektu

Potrzeba promocji miasta, zachęta nie tylko dla turystów do pieszego zwiedzania parku i okolic, pamiątka związana z Hajnówką.

Szacunkowy koszt

40 000,00 zł

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Nie

Napis przestrzenny pt. I ♥ Hajnówka

Lokalizacja

Park miejski w Hajnówce, numer działki 1502/47

Opis projektu

Projekt dotyczy zaprojektowania przez pracownię plastyczną wyjątkowego przestrzennego napisu (lub 3D), technicznego wykonania przestrzennego napisu pt.: I ♥ Hajnówka i zamontowanie go w parku miejskim tak, by w tle wykonywanych pamiątkowych zdjęć widoczna była zieleń parkowa.

Odbiorcy projektu

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców, korzystać będą również turyści zwiedzający Hajnówkę.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Projekt ogólnodostępny 24/dobę

Uzasadnienie projektu

Potrzeba promocji miasta, zachęta nie tylko dla turystów do pieszego zwiedzania parku i okolic, pamiątka związana z Hajnówką.

Szacunkowy koszt

40 000,00 zł

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Nie

 

Małe boisko piłkarskie

Lokalizacja

Hajnówka, obr. 3 Paszki, ul. Nowowarszawska, dz. nr 1565/1

Opis projektu

Projekt będzie polegać na budowie bezpiecznego ogrodzonego boiska piłkarskiego z możliwością gry w piłkę nożną oraz siatkówkę na osiedlu Mazury.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami będą mieszkańcy Hajnówki, dzieci, młodzież, dorośli głównie mieszkańcy osiedla Mazury.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Ogólnodostępne

Uzasadnienie projektu

Dzieci z osiedla nie mają miejsca do gry w piłkę nożną, obecnie grają na terenie zielonym między drzewami i drogami osiedlowymi oraz parkingami, co stwarza zagrożenie.

Szacunkowy koszt

40 000,00 zł

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Tak – koszenie nawierzchni boiska, podlewanie w czasie suszy, bieżące naprawy – 5000,00 zł/rok

Nowy zestaw zabawowy na plac marzeń przy przedszkolu na Millenium

Lokalizacja

Nr działki geodezyjnej 1397/3

Przedszkole Nr 1 w Hajnówce

ul. Władysława Jagiełły 7

17-200 Hajnówka

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu nowego zestawu zabawowego na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce. Planowany zestaw składa się z elementów do zjeżdżania, wspinania, do zabaw zręcznościowych dla dzieci i stanowi spójną, atrakcyjną całość o wymiarach na powierzchni około 3x5 metrów.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce i ich rodzice, którzy będą mogli rodzinnie korzystać z postawionej nowej konstrukcji do zabaw na placu przedszkolnym. Co roku do przedszkola dołączają nowe dzieci i razem ze swoimi bliskimi będą miały możliwość bawić się i jednocześnie rozwijać ruchowo.

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez mieszkańców, dostępność

Efekty realizacji ww. projektu będą dostępne w godzinach działania Przedszkola nr 1 w Hajnówce – od godziny 6.00 do 17.00. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci uczęszczające do przedszkola i dzieci z osiedla Millenium pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

Uzasadnienie projektu

W wyniku realizacji projektu zostanie rozwiązany problem konieczności wymiany zużytej drewnianej spróchniałej konstrukcji do zabaw na placu, która została rozebrana, gdyż jej stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu dzieci.

Szacunkowy koszt

29 500,00 zł

Czy propozycja projektu generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

Tak - bieżące naprawy i konserwację 500 zł/rok

Ogólne informacje o budżecie obywatelskim:

Zasady zgłaszania projektów

W celu zgłoszenia pomysłu na zadania do ujęcia w budżecie miasta Hajnówka na 2024 rok należy wypełnić FORMULARZ (do pobrania poniżej w zakładce "Dokumenty"), zebrać podpisy poparcia przynajmniej 15 mieszkańców i złożyć projekt w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka w terminie od 26 czerwca do 28 lipca 2023 r. Mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt. W przypadku, gdy Projektodawcą jest osoba małoletnia, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego, zgodnie z poniżej zamieszczonym wzorem.

Szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 40 000,00 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok mogą być zgłaszane projekty należące do zadań własnych miasta Hajnówka, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
W przypadku projektów, których realizacja wymaga lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić obszar, na którym Gmina Miejska Hajnówka może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne.

Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne i umożliwiać mieszkańcom korzystanie z efektu ich realizacji nieodpłatnie oraz powinny - o ile jest to możliwe - uwzględniać uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku projektów skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru.

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

 1. zakładają realizację jedynie części projektu, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 2. naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności;
 3. są sprzeczne z przyjętymi planami, strategiami i programami gminy;
 4. po realizacji generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości zgłoszonego projektu;
 5. nie spełniają kryterium celowości i gospodarności;
 6. po realizacji służyłyby wyłącznie instytucjom i jednostkom organizacyjnym miasta
Zgłoszone projekty

Budżet Obywatelski 2024 – zakończyła się weryfikacja projektów

 

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował 11 projektów, z których wszystkie przeszły weryfikację pozytywnie.

Głosowanie mieszkańców na projekty będzie trwało od 18 do 29 września 2023 r.

 

Lista projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na 2024 rok dopuszczonych do głosowania (weryfikacja pozytywna)

Lp.

Nazwa projektu

 1.  

Międzynarodowy Turniej Bokserski o Złotego Żubra

 1.  

Rozbudowa i modernizacja sauny suchej w Parku Wodnym w Hajnówce

 1.  

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – „Odłóż telefon! Przejdź bezpiecznie!”

 1.  

Rozbudowa placu zabaw przy szkole nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce

 1.  

Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu street workout przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

 1.  

Hajnówka Koncertuje

 1.  

Bujaj się

 1.  

Lato z Kulturą” – potańcówki, kino plenerowe i wiele innych

 1.  

Napis przestrzenny pt. I HAJNÓWKA

 1.  

Małe boisko piłkarskie

 1.  

Nowy zestaw zabawowy na plac marzeń przy przedszkolu na Millenium

Zasady głosowania

Mieszkańcy miasta Hajnówka wybierają w głosowaniu powszechnym projekty, które będą rekomendowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku.

Głosowanie polega na osobistym wypełnieniu wyłącznie jednej karty do głosowania w formie papierowej i wrzuceniu jej do urny, znajdującej się w Urzędzie Miasta Hajnówka przy ul. A. Zina 1.
Na karcie do głosowania dokonuje się wyboru od 1 do 3 projektów.
W przypadku, gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu.

Kartę do głosowania uznaje się za nieważną, w przypadku gdy:

 • nie wypełnione zostały dane głosującego;
 • karta nie została podpisana;
 • karta została wypełniona przez osobę niebędącą mieszkańcem miasta Hajnówka;
 • nie wybrano żadnego projektu lub wybrano więcej niż trzy;
 • głosujący wypełnił więcej niż jedną kartę.

Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdy z projektów zakwalifikowanych do głosowania i sporządzeniu listy rankingowej według ilości otrzymanych głosów.
W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów o kolejności na liście decyduje losowanie.
Do realizacji wybrane zostaną projekty według kolejności na liście rankingowej z uwzględnieniem maksymalnej kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
W przypadku wyboru projektów, dla których realizacja przynajmniej jednego projektu skutkowałaby niewykonalnością innego projektu, projekt, który otrzymał mniejszą liczbę głosów, jest pomijany.

 

Wyniki głosowania
W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 2578 kart do głosowania, z czego 2418 to karty ważne, a 160 zostało uznane za nieważne. O nieważności karty decydowało m.in. niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie karty do głosowania, złożenie więcej niż jednej karty do głosowania, głosowanie przez osoby niebędące mieszkańcami Hajnówki, brak zgody rodzica/opiekuna prawnego na głosowanie osoby małoletniej. Liczba oddanych głosów na poszczególne projekty przedstawia się następująco:
L.p. Tytuł projektu Liczba głosów
1 „Lato z Kulturą” – potańcówki, kino plenerowe i wiele innych 956
2 Hajnówka Koncertuje 799
3 Budowa siłowni zewnętrznej i placu street workout przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce 733
4 Nowy zestaw zabawowy na plac marzeń przy przedszkolu na Millenium 611
5 Rozbudowa placu zabaw przy szkole nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce 570
6 Rozbudowa i modernizacja sauny suchej w Parku Wodnym w Hajnówce 453
7 Napis przestrzenny pt. I ♥  HAJNÓWKA 362
8 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – „Odłóż telefon! Przejdź bezpiecznie!” 250
9 Małe boisko piłkarskie 165
10 Międzynarodowy Turniej Bokserski o Złotego Żubra 131
11 Bujaj się 93

Na podstawie § 16 ust. 1 Uchwały XLIII/347/23 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1919) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok wybrane zostały 4 projekty:

 • „Lato z Kulturą” – potańcówki, kino plenerowe i wiele innych
 • Hajnówka Koncertuje
 • Budowa siłowni zewnętrznej i placu street workout przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
 • Nowy zestaw zabawowy na plac marzeń przy przedszkolu na Millenium

Zastępca Burmistrza
Ireneusz Roman Kiendyś

Dokumenty

Uchwała Nr XLIII/347/2023.pdf [900 KB] w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2024 rok 

ZARZĄDZENIE Nr 86/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków budżetu obywatelskiego w Hajnówce na 2024 rok

ZARZĄDZENIE Nr 101/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Hajnówce na 2024 rok, określenia regulaminu jego prac i określenia wzoru karty weryfikacji projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego

 

 

 

 

Strony w dziale: