Efekty projektu "Hajnówka dostępna"

Dodane przez administrator - wt., 06/09/2022 - 10:17

Projekt „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”  po ponad dwóch latach realizacji dobiegł końca (12.2019-08.2022r.). Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Partnerami projektu byli: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych (lider), Gmina Miejska Hajnówka, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, Hajnowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka oraz partner ponadnarodowy z miasta Matera IAC Centro Arti Integrate oraz Pro Loco Matera.

W przeciągu dwóch lat uczestnicy projektu nabyli dużo wiedzy w zakresie dostępności, jak też praktyki, doświadczenia, które przełożyły się na konkretne działania w przestrzeni miejskiej, instytucjach kultury i urzędzie. Pozostawiły one po sobie trwałe efekty, którymi dzielimy się ze społecznością lokalną.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  1. Analiza efektów testowanego rozwiązania
  2. Instrukcje dla instytucji użytkownika
  3. Program dotyczący dostępności. Raport faza testowania
  4. Rekomendacje dla instytucji użytkownika

Emilia Korolczuk

Koordynator ds. dostępności

Strony w dziale: