Harmonogramy mycia pojemników na odpady

Harmonogram mycia pojemników w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Hajnówka w 2021r:

- 10.06 – pojemniki na odpady BIO  oraz zmieszane odpady komunalne

- 11.06 – pojemniki na odpady PET oraz zmieszane odpady komunalne

- 14.06 – pojemniki na odpady PET oraz zmieszane odpady komunalne

- 15.06 - pojemniki na odpady PAPIER oraz zmieszane odpady komunalne

- 16.06 - pojemniki na odpady SZKŁO oraz zmieszane odpady komunalne

- 17.06 - pojemniki na odpady BIO oraz zmieszane odpady komunalne

- 18.06 - pojemniki na odpady PET oraz zmieszane odpady komunalne

- 21.06 - pojemniki na odpady PET oraz zmieszane odpady komunalne

- 22.06 - pojemniki na odpady PAPIER oraz zmieszane odpady komunalne

- 23.06 - pojemniki na odpady SZKŁO oraz zmieszane odpady komunalne

- 24.06 - pojemniki na odpady BIO oraz zmieszane odpady komunalne

- 25.06 - pojemniki na odpady PET oraz zmieszane odpady komunalne

- 28.06 - pojemniki na odpady PET oraz zmieszane odpady komunalne

- 29.06 - pojemniki na odpady BIO oraz zmieszane odpady komunalne

- 30.06 - pojemniki na odpady SZKŁO oraz zmieszane odpady komunalne

 

Strony w dziale: