Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Dodane przez e.zubrycka - czw., 01/12/2022 - 13:42

Logo

Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na „Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”.
 
Ofertę należy złożyć do dnia 9 grudnia 2022 r. r. do godz. 12.00 :

  1. w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, sekretariat – pok, nr 219 w zamkniętej kopercie z dopiskiemOFERTA: „Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka”, lub:
  2. drogą elektroniczną na adres hajnowka@hajnowka.pl Oferta wysłana drogą elektroniczną powinna mieć spakowane wszystkie pliki do folderu w formacie .zip oraz tytuł wiadomości: OFERTA: „Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka”– nie otwierać przed 9 grudnia 2022 r. godz. 12.00.

W załączeniu dokumenty niezbędne do złożenia oferty.

 

 

Strony w dziale: