Kontakt

Osoby do kontaktu (pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka):

Magdalena Chirko - koordynacja procesu opracowywania "Programu rewitalizacji miasta Hajnówka"

m.chirko@hajnowka.pl tel. 85 682 64 45

 

Monika Aleksiejuk - promocja, partycypacja, logistyka

m.maka@hajnowka.pl tel. 85 682 64 45

 

Anna Maria Lebiedzińska-Łuksza - sprawy przestrzennego zagospodarowania

a.lebiedzinska@hajnowka.pl tel. 85 682 64 42

 

Emilia Rynkowska - strona internetowa

e.rynkowska@hajnowka.pl tel. 85 682 20 16

Strony w dziale: