Sprzedaż końcowa węgla

Dodane przez e.rynkowska - wt., 09/05/2023 - 08:30

Gmina Miejska Hajnówka ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w cenie 1 900,00 zł/brutto za tonę (cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu).

Mieszkańcy do 30 czerwca 2023 r. mogą składać wnioski o zakup węgla frakcji groszek.

Szacowana ilość węgla przeznaczona do sprzedaży końcowej wynosi 80 ton.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja:

  1. Znosi limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup ,

  2. Umożliwiła zakup węgla w dowolnej gminie, po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta lub burmistrza o wypłaconym dodatku węglowym lub potwierdzeniu, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2 ust.1 ustawy o dodatku węglowym.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.

1) osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy,
2) osoby pozytywnie zweryfikowane, oczekujące na wypłatę dodatku węglowego,
3) osoby, które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale u których główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Wnioski będzie można składać:

1.    za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP
2.    papierowo w Urzędzie Miasta Hajnówka 2 piętro pok, 202, 203, 204,
3.    poprzez Pocztę Polską na adres: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Sprzedaż węgla odbywa się wg kolejności złożenia wniosku lub wniosku z zaświadczeniem, do wyczerpania zapasu węgla, nie dłużej niż do 31 lipca 2023 r.

Strony w dziale: