"Przedszkola bez barier"

 

loga projektowe Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie i Unia Europejska

Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt pn. „Przedszkola bez barier”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu odbywa się na terenie miasta Hajnówka w dwóch przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce przy ul. Rzecznej 3 oraz w Przedszkolu Nr 5 w Hajnówce przy ul. Mikołaja Reja 2.

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie rozwoju 80 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 6 nauczycieli z miejscowości Hajnówka poprzez zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce oraz Przedszkola Nr 5 w Hajnówce, w tym:

Dostosowanie oferty edukacyjnej do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci.

Utworzenie 2 oddziałów integracyjnych dla 40 dzieci 3-4 letnich z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, w tym dla 6 dzieci z niepełnosprawnością.

Podniesienie kwalifikacji 2 nauczycieli z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce i kompetencji 4 nauczycieli z Przedszkola nr 5 w Hajnówce.

Doposażenie w/w placówek w infrastrukturę techniczną.

Termin realizacji projektu:

od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Wartość projektu:

1.872.878,37 zł

Dofinansowanie projektu z EU:

1.591.946,37 zł

Czytaj więcej:

Strony w dziale: